contact met findusreferentiesover findusmediatrainingendiensten home

Diensten

De vitaliteit van uw medewerker is belangrijk voor de voortgang van uw bedrijfsproces. Werkgevers signaleren dat er meer en meer medewerkers zijn met financiële problemen. Dit uit zich vaak in een toename van het aantal loonbeslagen, vragen om een voorschot en frequent kortdurend verzuim.Tijdig en gericht hulp bieden,  levert u minder verzuim en loyale medewerkers op. Findus biedt een breed palet aan diensten om werkgever en medewerker te helpen en te informeren. 

Financieel stabiel
De eerste stap om uw medewerker gericht hulp te bieden is de medewerker de kans  te geven zijn problemen op te lossen door zijn financiële situatie te stabiliseren.

Financiële coaching
Waarom ligt de één wakker van zijn financiën en gaat de ander er zo makelijk mee om? Dit heeft met financieel bewustzijn te maken.  Om de financiële situatie van een medewerker duurzaam stabiel te houden, biedt Findus financiële coaching. 

Financiële educatie
Findus helpt de werkgever financiële problemen bij medewerkers bespreekbaar te maken door het formuleren van helder en duidelijk beleid ten aanzien van financiële problemen op de werkvloer. Hiervoor is het nodig dat uw management en HRM haar kennis vergroot over financiële problemen bij medewerkers en de effecten daarvan in privé en op de werkvloer.  

Financiële planning bij Outplacement
Het beëindigen van een dienstverband betekent een verandering in de financiële situatie van een medewerker. Een onzekere tijd breekt aan en bij de medewerker rijzen vele vragen. Hoe werkt de WW? Heb ik recht op WW en hoe lang? Wat te doen met een ontslagvergoeding? Hoe zijn de fiscale spelregels en waar moet ik rekening mee houden?