contact met findusreferentiesover findusmediatrainingendiensten home

Findus voor financiële zaken op de werkvloer

Missie

De financiële wereld beweegt constant. Financiën zijn omgeven door een veelvoud aan regels en mogelijkheden. Voor velen zijn deze onoverzichtelijk.  De behoefte aan hulp bij het aanbrengen van structuur en orde op het financiële vlak groeit, terwijl de aandacht hiervoor bij financiële instellingen afneemt. Findus heeft de kennis en expertise om door financiële hulpverlening -en coaching een bijdrage te leveren aan een verbreding en verbetering van het maatschappelijk financiële vangnet.

Visie

Kennis is weten wat je niet weet!
Findus hecht waarde aan integriteit, deskundigheid en daadkracht. Zij biedt werkgevers hulp met een compleet pakket aan diensten. Door kennis, competenties en vaardigheden over te dragen aan werkgever en medewerker is finaniële hulpverlening op een succesvolle manier onderdeel van de bedrijfscultuur.  

Luisteren                                                                                                             

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet moet voelen zoals ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je mij in de steek.
Dus alstublieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. 
En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. 

Leo Buscaglia