“DE ROEM VAN MENSEN
IS SLECHTS SCHIJN,
JE KUNT ALLEEN MAAR GROOT IN HET
KLEIN ZIJN”   Toon Hermans