contact met findusreferentiesover findusmediatrainingendiensten home

Findus en de media

logopaperli.png

Nieuws en Links voor meer financiële informatie.

Onderzoek naar niet oplosbare schulden
De Hogeschool Utrecht heeft in opdracht van de NVVK onderzoek verricht naar ‘Onoplosbare Schulden'. Achtergrond van het onderzoek was de vaststelling dat er een aanzienlijke groep schuldenaren met hoge schulden bij de schuldhulpverlening aanklopt, waar om de één of andere reden nog geen regeling voor mogelijk is. Lees het hele artikel.

Sfeerimpressie van de MTH Werkgeversdagen 2014
 Op 4 en 7 november zijn de MTH Werkgeversdagen weer georganiseerd. Pauline Mulder heeft hier een bijdrage aan mogen leveren in de vorm van een presentatie en workshop over financièle problemen van medewerkers en de rol van de werkgever hierin. Via een digitaal magazine kunt u een sfeerimpressie krijgen.

Het niet betalen van zorgpremie is een grote zorg.
Het aantal wanbetalers in de zorg neemt sterk toe. Er zijn nu 331 duizend Nederlanders die structureel hun zorgpremie niet betalen.Bij elkaar opgeteld gaat het intussen om meer dan 1 miljard euro schuld. Van meer dan 100 duizend wanbetalers is de zorgtoeslag afgepakt. Bron: RTLNieuws. Wat betekent dit voor uw medewerker? Film U hebt uw zorgpremie niet betaald; wat nu?

Financiële problemen op de werkvloer; rol van de secretaresse Management Support 
Als secretaresse ben je vaak op de hoogte van personele aangelegenheden, zeker als je ook HR-taken in je pakket hebt. Nu zullen collega’s met financiële problemen hier niet snel met jou over praten. Schaamte en moeite met hulp vragen blijken hoge drempels. Dat een collega z’n financiën niet meer onder controle heeft blijkt als de deurwaarder op kantoor een exploot voor een loonbeslag komt overhandigen. Wat kun jij dan doen om die collega te helpen? 10 tips. Lees het hele artikel

Do's en don'ts; 5 vuistregels
Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland komt maandelijks niet rond, zo bleek onlangs uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een half miljoen huishoudens en dus deels werknemers met financiële problemen, dat zijn er genoeg om ook uw werkvloer aan te doen. Wat zijn de do’s en don’ts voor werkgevers als uw personeel in geldnood zit? Pauline Mulder van Findus geeft trainingen aan werkgevers hoe met medewerkers met financiële problemen om te gaan. Mulder geeft vijf vuistregels voor werkgevers. Lees het hele artikel

Zo herkent HR financiële problemen
Meer dan een half miljoen huishoudens komen maandelijks niet rond. Dat heeft gevolgen voor de werkvloer. Hoe signaleert HR financiële problemen bij medewerkers? Pauline Mulder geeft in PW Gids van 24 juli 2014 de vijf belangrijkste signalen. Lees het hele artikel.

Artikel Algemeen Dagblad 29 maart 2014
Werkgevers schieten vaker hun personeel te hulp als dat kampt met financiële sores. Bij het instituut voor budgetvoorlichting Nibud klopte vorig jaar een recordaantal bedrijven aan voor advies en begeleiding. Sinds september heeft het Nibud zelfs speciale budgetcoaches die op de werkvloer kunnen worden ingezet. Ruim veertig bedrijven hebben hiervan al gebruik gemaakt. Pauline Mulder is één van hen. Lees het hele artikel.

(Financiële) Stress kost het bedrijfsleven miljoenen
In de eerste helft van 2014 had 10% van de verzuimdagen te maken met stress. Dat is 8 keer zoveel dan in 2009. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1,1 miljoen werknemers. 

Omgerekend in kosten betekent het dat de BV Nederland in de eerste helft van 2014 bijna 800 miljoen Euro heeft betaald aan verzuim door stress. En daarin zijn de kosten van behandeling niet eens meegerekend.Toch heeft de toename van stress niet zozeer met het werk te maken. Het probleem zit veel meer in de combinatie van werk en privé. Mensen kunnen de zorg voor kinderen of mantelzorg steeds moeilijker kunnen combineren met werk, merkt bedrijfsarts Roelen. Daar komt bij dat er ook steeds meer mensen zijn die moeite hebben de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Dat zijn bronnen van stress die maken dat mensen hun werk moeilijker kunnen volhouden.(Bron: Arboned)
Lees het hele artikel

lees verder »