“WARE KENNIS
BESTAAT  ERIN
TE WETEN DAT MEN
NIETS WEET” Socrates